Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το 1961 ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. λειτουργεί την προσωπική του επιχείρηση μελέτης και κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων έργων με αξιόλογα δείγματα στην πόλη των Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και ανά την Ελλάδα. Κτιριακά έργα με υψηλή ποιότητα κατασκευής και άρτιας αισθητικής όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αλλά και μελέτες δημοσίων έργων.

Από το 2000 η εταιρία Polis Development Ε.Ε. συνεχίζει το έργο του Γεωργίου Κωνσταντόπουλου με φυσικό διάδοχο τον υιό του Σπύρο Κωνσταντόπουλο Πολιτικό Μηχανικό. Η Τεχνική Εταιρεία Polis Development Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος ιδιωτικών οικοδομικών και δημοσίων έργων, το οποίο περιλαμβάνει μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων (κτήρια κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων) καθώς επίσης κατασκευή έργων δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, όπως έργα οικοδομικά, υδραυλικά και οδοποιίας.

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προσφέρει μια πλήρη σειρά τεχνικών υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

[ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ]

Polis development Ε.Ε.

Η Polis Development Ε.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων και δραστηριοποιείται στην μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών και δημοσίων έργων. H ορθότητα και αρτιότητα των τεχνικών μελετών, η τήρηση των οικονομικών και χρονικών προδιαγραφών και η άριστη ποιότητα κατασκευής συνθέτουν ένα άριστο πρότυπο κατασκευαστικής εταιρίας, όπου η οργάνωση και το έργο της υπογραμμίζουν την δυναμικότητα της Polis Development Ε.Ε στους τομείς ανάπτυξης και κατασκευής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το 1961 ο Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. λειτουργεί

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

δραστηριοποιείται στην μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών και δημοσίων έργων.

[ our skills ]

Οι Βασικές Αξίες της Εταιρείας

Η επιλογή της τοποθεσίας, ο σύγχρονος σχεδιασμός, η άριστη ποιότητα υλικών δόμησης και η αυστηρή τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από τους κανονισμούς αποτελούν τους βασικούς άξονες της πολιτικής που ακολουθεί η εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει έργα υψηλών προδιαγραφών.

[ ΕΡΓΑ ]

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πωλήσεις Ακινήτων

(κτήρια κατοικιών, γραφεία, καταστήματα)

Αξιοποίηση του Οικοπέδου

(αγορά, πώληση, αντιπαροχή)

Συμβουλευτική

Συμβολή στην επιλογή και αναζήτηση βέλτιστου Στεγαστικού Δανείου

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή

Σύγχρονος Σχεδιασμός – Προκοστολόγηση και ακριβής Χρονικός Προγραμματισμός έργου – Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και αξιόπιστων υλικών – Εγγύηση καλής εκτέλεσης των έργων και υπηρεσίες συντήρησης – Παράδοση « με το κλειδί στο χέρι »

Κατασκευή Δημοσίων Έργων

(Οικοδομικά, Υδραυλικά, Έργα Οδοποιίας, Βιομηχανικά Ενεργειακά)

Μελέτες Δημοσίου

(Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά, Τοπογραφικά)